търси
>> Новини
EN BG
 
всички новини
ДЕН НА ЗЕМЯТА 22 АПРИЛ 2008 - 22.04.2008

КЛИМАТА: ЗОВ ЗА ПОМОЩ Изменението на климата за трета поредна година е водеща тема на международната кампания посветена на Деня на Земята 22 април 2008 г., организирана от Международната мрежа за Деня на Земята.

повече
22 Март Световен дена на водата - 22.03.2008

22 март е Световният ден на водата. През 2008 г. той е посветен на решаването на въпросите, свързани с осигуряване на канализационни системи за населените места и селищните образувания.

повече
2-ри февруари - Световен ден на влажните зони 2008 - Мото “Съхранени влажни зони, здрави хора” - 01.02.2008

Световният ден на влажните зони се чества от 1997 г. В град Рамсар, Иран на 2 февруари 1971 г. е подписана Конвенция за опазване на влажните зони с международно значение и по специално като местообитания на водолюбиви птици, наречена Рамсарска конвенция. Световният ден на влажните зони тази година преминава под мотото: “Съхранени влажни зони, здрави хора”.

повече
Мероприятия за Деня на Арда - 24 септември - 23.10.2007

Във връзка с Денят на Арда – 24 септември 2007г., и в съответствие с решението на Общото събрание, Сдружение “АРДА” се организираха няколко мащабни прояви, а именно: 1.Бизнесфорум “Перспективи за развитие на туризма по долината на Арда и възможности за финансиране от Европейския съюз” на 23.09.2007г., начало 9.00 ч., хотел “Кърджали”, гр. Кърджали 2. Кръгла маса “Непознатите богатства по Арда” на 24.09.2007г. начало 13.00 ч., хотел “Кърджали”, гр. Кърджали и 3. Културен фестивал "Реката ни събира!" на 24.09.2007г., начало 17.00 ч., гр. Кърджали Представители на няколко министерства запознаха участниците с възможностите за финансиране на дейности в туризма от Оперативни програми “Човешки ресурси”, “Трансгранично сътрудничество” и от Национален план за развитие на селските райони. Също така беше представен гръцкия опит във финансиране на туристически дейности и беше направен анализ на развитието на туризма в региона по долината на Арда до момента. Кръглата маса беше фокусирана върху представянето на археологическите и историческите паметници, орнитологичното богатство, защитените територии и биоразнообразие по Арда. Дневните редове на мероприятията можете да изтеглите от тук:

повече
Работна среща на заинтересованите страни от басейна на река Арда - Смолян - 01.09.2007

На 04 август 2007г. от 13:30 ч. в зала 247 на Общинска администрация гр. Смолян ще се проведе работна среща на заитересованите страни от басейна на река Арда, гореща точка река Черна след Смолян. Основни цели на срещата са : 1)Представяне резултатите от анализите на качеството на водите в река Черна след Смолян; 2)Дискусия за идентифициране на причините за замърсяване на водите; 3)Представяне на цели и определяне на мерки за постигането им.

<< 1 2 3 4 5 >> 
Web site by Webrix - www.webrix-studio.com