търси
>> Новини
EN BG
 
всички новини
Международна конференция 2009 - 30.09.2009

На 24 и 25 септември 2009 г. в залата на Бизнес инкубатора, намиращ се в двора на СОУ “Отец Паисий”, ул. ”Екзарх Йосиф”, гр. Кърджали се проведе Международна конференция на тема „Глобалните промени на климата и въздействието им върху водните ресурси”, организирана от община Кърджали и Сдружение”АРДА-Асоциация за развитие долината на Арда”.

повече
Ден на река Арда 2009 - 16.09.2009

На 24 и 25 септември 2009 г. в залата на Бизнес инкубатора, намиращ се в двора на СОУ “Отец Паисий”, ул. ”Екзарх Йосиф”, гр. Кърджали ще се проведе Международна конференция на тема „Глобалните промени на климата и въздействието им върху водните ресурси”, организирана от община Кърджали и Сдружение”АРДА-Асоциация за развитие долината на Арда”.

повече
Проект на План за управление на водите на река Арда - 22.05.2009

Басейнова дирекция за управление на водите е изготвила проект на План за управление на речните басейни (ПУБР) за Източнобеломорски район за консултация с обществеността.

повече
Ден на река Арда - 25 и 26 септември - 29.09.2008

На 25.09.2008 г. в 13.30 ч. в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали се проведе кръгла маса на тема „Управление на водите на трансграничната река Арда”, организирана от община Кърджали и Сдружение”АРДА-Асоциация за развитие долината на Арда”.

повече
Общо събрание на Асоциация "АРДА" на 27 юни от 10:30 ч. - 02.06.2008

На 27. 06. 2008 г. от 10.30 ч. в залата на Бизнесинкубатора, в двора на СОУ „Отец Паисий”, гр.Кърджали, ще се проведе общо събрание на Асоциацията

повече
<< 1 2 3 4 5 >> 
Web site by Webrix - www.webrix-studio.com