търси
 
EN BG
 
Новини и събития
Международна конференция 2009 - 30.09.2009

На 24 и 25 септември 2009 г. в залата на Бизнес инкубатора, намиращ се в двора на СОУ “Отец Паисий”, ул. ”Екзарх Йосиф”, гр. Кърджали се проведе Международна конференция на тема „Глобалните промени на климата и въздействието им върху водните ресурси”, организирана от община Кърджали и Сдружение”АРДА-Асоциация за развитие долината на Арда”.

повече
Ден на река Арда 2009 - 16.09.2009

На 24 и 25 септември 2009 г. в залата на Бизнес инкубатора, намиращ се в двора на СОУ “Отец Паисий”, ул. ”Екзарх Йосиф”, гр. Кърджали ще се проведе Международна конференция на тема „Глобалните промени на климата и въздействието им върху водните ресурси”, организирана от община Кърджали и Сдружение”АРДА-Асоциация за развитие долината на Арда”.

повече
Проект на План за управление на водите на река Арда - 22.05.2009

Басейнова дирекция за управление на водите е изготвила проект на План за управление на речните басейни (ПУБР) за Източнобеломорски район за консултация с обществеността.

повече
Ден на река Арда - 25 и 26 септември - 29.09.2008

На 25.09.2008 г. в 13.30 ч. в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали се проведе кръгла маса на тема „Управление на водите на трансграничната река Арда”, организирана от община Кърджали и Сдружение”АРДА-Асоциация за развитие долината на Арда”.

повече
Общо събрание на Асоциация "АРДА" на 27 юни от 10:30 ч. - 02.06.2008

На 27. 06. 2008 г. от 10.30 ч. в залата на Бизнесинкубатора, в двора на СОУ „Отец Паисий”, гр.Кърджали, ще се проведе общо събрание на Асоциацията

повече
ДЕН НА ЗЕМЯТА 22 АПРИЛ 2008 - 22.04.2008

КЛИМАТА: ЗОВ ЗА ПОМОЩ Изменението на климата за трета поредна година е водеща тема на международната кампания посветена на Деня на Земята 22 април 2008 г., организирана от Международната мрежа за Деня на Земята.

повече
Всички новини


Проект “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда”, изпълняван от декември 2005 до юни 2007 осигурява експертна и техническа помощ за управление качеството на водите в басейна на река Арда, в сътрудничество с Община Кърджали и се управлява от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той цели да спомогне за интегрираното управление и превенцията на замърсяването в басейна на реката, чрез установяване на бизнес партньорство между заинтересованите страни от България и Гърция и осигуряване на техническа помощ при оценката на състоянието на река Арда и изготвяне на препоръки за подобряване на системите за мониторинг, основаващи се на принципите на Европейската рамкова директива за водите /РДВ/.

Tози уеб сайт
е подготвен в рамките на проект „Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда” и обслужва новосъздаденото СНЦ АРДА, което предстои да бъде регистрирано. Целта е да се създаде обществен форум с участие на всички заинтересовани страни за международния Под-басейн на река Арда.


От тук можете да търсите сред документи, имащи отношение към басейна на река Aрда.

Web site by Webrix - www.webrix-studio.com